๙ โครงการในพระราชดำริ


หน้าหลัก อัลบั้มรูป วีดีโอ ผู้จัดทำ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ประชาสัมพันธ์ :: การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดปทุมธานี รหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๑
เมนูหลัก
โครงการที่ ๑
โครงการที่ ๒
โครงการที่ ๓
โครงการที่ ๔
โครงการที่ ๕
โครงการที่ ๖
โครงการที่ ๗
โครงการที่ ๘
โครงการที่ ๙
วีดีโอ9 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานของพ่อ เพื่อชาวไทยทุกคน
         
9 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานของพ่อ เพื่อชาวไทยทุกคน หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงของเรา ก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันจะเห็นได้จาก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่างๆ รวมไปถึงโครงการหลวง ตามเรามารู้จักกับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่างๆ เพื่อชาวไทยทั้งประเทศ
เว็บที่น่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศิลปหัตถกรรม
สพป.ตราด
google
youtube
facebook
เนื้อหาที่น่าสนใจ


โครงการที่ ๑
เขื่อนขุนด่านปราการชล หน้าด่านของกรุงเทพฯ
....อ่านเพิ่มเติม


โครงการที่ ๒
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่อง
....อ่านเพิ่มเติม


โครงการที่ ๓
ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการอบรมเผยแพร่ความรู้
....อ่านเพิ่มเติม


โครงการที่ ๔
ลุ่มน้ำปากพนัง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด
....อ่านเพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
เด็กชายหัสดา มณีกัณย์ hatsada.sph@gmail.com
เด็กหญิงสุกัญญา ตะพองมาสsukanya.sph@gmail.com
ดรงเรียนวดสะพานหิน สพป.ตราด
www.saphanhin.net